Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 05 mei 2020
Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij wecelltrade ("Bedrijf", "wij", "ons", of "onze"). Wij zetten ons in om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of zorgen hebt over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via support@wecelltrade.com. Wanneer u onze website www.wecelltrade.com bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke informatie toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit privacybeleid proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er bepalingen in dit privacybeleid staan waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van onze websites en onze diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website (zoals www.wecelltrade.com), en/of alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (in dit privacybeleid noemen we ze gezamenlijk de "Diensten").
Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, omdat het u zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

9. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

11. PASSEN WIJ DIT BELEID AAN?

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort:  Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten of anderszins contact met ons opneemt..

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Openbaar beschikbare persoonlijke informatie. Wij verzamelen voornaam, meisjesnaam, achternaam en bijnaam; huidig en voormalig adres; telefoonnummers; e-mailadressen; zakelijk e-mailadres; zakelijk telefoonnummer; en andere soortgelijke gegevens. 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort:   Sommige informatie - zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

Online Identifiers. Wij verzamelen identificatiegegevens van cookies, of andere zoals die welke worden gebruikt voor analyse en marketing; apparaten; tools en protocollen, zoals IP-adressen (Internet Protocol); en andere soortgelijke gegevens.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort:  Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Wij gebruiken de via onze Diensten verzamelde persoonsgegevens voor diverse hieronder beschreven zakelijke doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op grond van onze legitieme zakelijke belangen, om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Naast elk onderstaand doel geven wij de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails (zie de "WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN" hieronder).
 • Om u administratieve informatie te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid toe te sturen.
 • Uw bestellingen uitvoeren en beheren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de Diensten uit te voeren en te beheren.
 • U gerichte reclame leveren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samenwerken met derden die dat doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de doeltreffendheid ervan te meten.
 • Verzoek om feedback. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Diensten.                    
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te verlenen.
 • Vragen van gebruikers beantwoorden/ondersteuning bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met het gebruik van onze Diensten op te lossen.
 • Voor andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere Bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Diensten, producten, marketing en uw ervaring. Wij kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet in verband wordt gebracht met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. Wij zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.
 

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

In het kort:  Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om aan de wet te voldoen, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om aan zakelijke verplichtingen te voldoen.

Wij kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 • Toegestaan: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Legitieme belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving).
 • Vitale belangen: Wij kunnen uw gegevens bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.

Meer specifiek moeten wij uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-maillevering, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan trackingtechnologie te gebruiken op de Diensten, waardoor zij gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met de Diensten omgaat. Deze informatie kan worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in dit Beleid, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij uw informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden.
 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Adverteerders van derden. Wij kunnen gebruik maken van externe reclamebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u de Diensten bezoekt. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van informatie over uw bezoeken aan onze Website(s) en andere websites die zijn opgenomen in webcookies en andere trackingtechnologieën om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die u interesseren.
4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:  Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid.

 

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort:  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit document beschreven doeleinden te bereiken. privacybeleid tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit document. privacybeleidtenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat wij uw persoonsgegevens langer dan 2 jaar bewaren.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Vergeet echter niet dat wij niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de diensten binnen een beveiligde omgeving.

 

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:  Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige en toestemming geeft voor het gebruik van de Diensten door deze minderjarige. Als wij vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via support@wecelltrade.com.

 

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  U kunt uw account te allen tijde herzien, wijzigen of beëindigen.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u uw browser gewoonlijk zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten.  

9. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online surfactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch uw keuze kenbaar maakt om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account hebt bij de Services, hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk in de Services plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat bij uw account hoort en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Diensten, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit onze systemen.

 

11. PASSEN WIJ DIT BELEID AAN?

In het kort:  Ja, wij zullen dit beleid zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

We kunnen dit bijwerken privacybeleid van tijd tot tijd. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacybeleidkunnen wij u op de hoogte brengen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacybeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen.

 

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar support@wecelltrade.com of per post naar:

wecelltrade 
212 Swanson Drive
Lawrenceville GA 30043 US.

HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de wetten van sommige landen hebt u in bepaalde omstandigheden het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om die informatie te wijzigen of om ze te verwijderen. Om te verzoeken uw persoonlijke informatie te herzien, bij te werken of te verwijderen. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.