Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 05 maja 2020 r.
Dziękujemy za wybór bycia częścią naszej społeczności wecelltrade ("Firma", "my", "nas" lub "nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na adres support@wecelltrade.com. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.wecelltrade.com i korzystasz z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. W niniejszej polityce prywatności staramy się wyjaśnić w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują Państwu w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na dokładne przeczytanie tego dokumentu, ponieważ jest on bardzo ważny. Jeśli są jakieś warunki w tej polityce prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych Stron i naszych usług. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej (takiej jak www.wecelltrade.com), i/lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w niniejszej polityce prywatności określamy je zbiorczo jako "Usługi").
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona Państwu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam Państwa danych osobowych.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

3. CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

9. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIEŚLEDZENIA

10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

11. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO TEJ POLITYKI?

12. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

 

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie:  Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Zbieramy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach w ramach Usług lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, dokonywanych przez niego wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Publicznie dostępne dane osobowe. Zbieramy imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, pseudonim, obecny i poprzedni adres, numery telefonów, adresy e-mail, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i inne podobne dane. 

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:   Niektóre informacje - takie jak adres IP i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy użytkownik odwiedza nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy użytkownik odwiedza, korzysta lub porusza się po Usługach. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (np. jego nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług, oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Online Identyfikatory. Zbieramy identyfikatory plików cookie lub inne, takie jak te używane do analityki i marketingu; urządzenia; narzędzia i protokoły, takie jak adresy IP (Internet Protocol); i inne podobne dane.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przetwarzamy Państwa dane w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Państwem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub Państwa zgody.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Usług do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, za jego zgodą i/lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których opieramy się obok każdego celu wymienionego poniżej.

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby wysyłać Ci komunikację marketingową i promocyjną. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane przez Państwa do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa preferencjami marketingowymi. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych e-maili marketingowych (patrz "JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI" poniżej).
 • Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, zasadach i polityce.
 • Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać informacje użytkownika do realizacji i zarządzania jego zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywanymi za pośrednictwem Usług.
 • Dostarczanie użytkownikowi ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji użytkownika oraz do mierzenia ich skuteczności.
 • Prośba o informację zwrotną. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby poprosić go o opinię i skontaktować się z nim w sprawie korzystania z naszych Usług.                    
 • W celu dostarczenia usług dla użytkownika. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby zapewnić mu żądaną usługę.
 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować im wsparcie. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy związane z korzystaniem z naszych Usług.
 • Dla innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, marketingu i doświadczeń użytkownika. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i zanonimizowanej, tak aby nie były one kojarzone z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać możliwych do zidentyfikowania danych osobowych bez zgody użytkownika.
 

3. CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

W skrócie:  Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś nam konkretną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na potrzeby władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Zainteresowania witalne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to niezbędne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działaniami niezgodnymi z prawem lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.

Bardziej szczegółowo, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym sprzedawcom, dostawcom usług, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Usługach, co umożliwi im gromadzenie danych o sposobie interakcji użytkownika z Usługami w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy żadnymi informacjami użytkownika z osobami trzecimi w ich celach promocyjnych.
 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z usług firm reklamowych stron trzecich, aby serwować reklamy, gdy użytkownik odwiedza Usługi. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w naszej Witrynie (witrynach) i innych witrynach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia w celu zapewnienia reklam dotyczących towarów i usług interesujących dla Ciebie.
4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

W skrócie:  Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy takie technologie i jak można odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie. polityka prywatności chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszym dokumencie. polityka prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tej polityce nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż przez 2 lata.

Gdy nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

W skrócie:  Staramy się chronić Twoje dane osobowe poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie możemy zagwarantować, że sam internet jest 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

W skrócie:  Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy marketingu do nich.

Nie zabiegamy świadomie o dane ani nie prowadzimy marketingu wśród dzieci poniżej 18 roku życia. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat lub że jest rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że zgromadzono dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem support@wecelltrade.com.

 

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, zmienić lub zlikwidować swoje konto.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Pliki cookies i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i odrzucić pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług.  

9. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIEŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję Do-Not-Track ("DNT") lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby dane o naszych działaniach związanych z przeglądaniem stron internetowych nie były monitorowane i gromadzone. Żaden jednolity standard technologiczny dotyczący rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT nie został sfinalizowany. W związku z tym, obecnie nie reagujemy na sygnały DNT przeglądarki lub inne mechanizmy, które automatycznie informują o rezygnacji z bycia śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard dotyczący śledzenia w Internecie, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszego dokumentu. polityka prywatności.

10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.

Kalifornijski Kodeks Cywilny sekcja 1798.83, znany również jako prawo "Shine The Light", zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na zwrócenie się do nas i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego, oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prosimy o złożenie go na piśmie do nas, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, mieszka w Kalifornii i ma zarejestrowane konto w Usługach, ma prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie zamieszcza w Usługach. Aby poprosić o usunięcie takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej, i podaj adres e-mail powiązany ze swoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie prezentowane w Usługach, ale należy pamiętać, że mogą one nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte z naszych systemów.

 

11. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO TEJ POLITYKI?

W skrócie:  Tak, będziemy aktualizować tę politykę w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Możemy uaktualnić to polityka prywatności od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja zostanie wskazana przez zaktualizowaną datę "Zrewidowana", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian do niniejszego polityka prywatnościMożemy powiadomić użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do przeglądania niniejszego polityka prywatności często, aby być informowanym o tym, jak chronimy Twoje dane.

 

12. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas e-mail na adres support@wecelltrade.com lub pocztą na adres:

wecelltrade 
212 Swanson Drive
Lawrenceville GA 30043 US.

JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD CIEBIE ZBIERAMY?

Na podstawie przepisów prawa niektórych krajów, użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od niego, zmiany tych informacji lub usunięcia ich w niektórych okolicznościach. Aby zażądać przeglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.